Course Logo

"Hur rese- och turistbranschen kan skydda barn mot sexuell exploatering".
- En ny, avgiftsfri interaktiv kurs för etiskt ansvarstagande turismexperter

Sexuell exploatering av barn i rese- och turistbranschen är en bedrövlig och oönskad sidoeffekt av turistnäringen. Denna allvarliga kränkning av mänskliga rättigheter ger inte bara upphov till psykiskt och fysiskt lidande för de unga offren utan påverkar även semesterorternas standard negativt.

Turismen orsakar inte sexuell exploatering av barn, men tillresta sexförövare utnyttjar turistnäringens infrastruktur i sitt hemland och på resmålen. Av den anledningen har du som turismaktör en viktig roll i att förebygga sexuell exploatering av barn.

Vem riktar sig kursen till?

Ditt företag eller din branschorganisation är en av nästan 1 000 företag i hela världen som har antagit Uppförandekoden för researrangörer mot barnsexturism (Uppförandekoden).

TheCode

En av kodens klausuler föreskriver att alla anställda ska utbildas i att hantera dessa frågor. Detta interaktiva verktyg ger dig, i egenskap av en av de som antagit Uppförandekoden, en möjlighet att utbilda dina anställda i frågor om barnskydd. Utbildningen är avgiftsfri och det tar inte lång tid att fullfölja den på den anställdes arbetsplats.


Hur presenteras materialet?

Denna etiskt känsliga fråga om barnsexturism presenteras på ett sakligt sätt utan stötande detaljer eller bilder. Videoklipp och interaktiva delar erbjuder ett stimulerande material. Materialet tillhandahåller bakgrundsinformation om varför barn utnyttjas på vissa semesterorter, vilken koppling det har till turistnäringen och vilka åtgärder turismaktörer kan vidta från sina arbetsplatser.


Hur är kursen upplagd?

Kursen är upplagd som moduler. En tjugo minuters grundmodul ger information om barnsexturism samt Uppförandekoden. Efter grundmodulen kan en av tre ytterligare moduler på 10-15 minuter väljas. Den här kursen tillhandahåller särskild information till turismexperter på deras respektive semesterorter och resebyråer, samt beslutsfattare hos researrangörer och på hotell om hur de ska tillämpa Uppförandekoden på arbetsplatsen.


Vilka språk finns kursen tillgänglig på?

Kursen finns på engelska från december 2009. Från och med hösten 2010 finns den även på estniska, franska, holländska, italienska och tyska. Den kommer att finnas på spanska, svenska och thailändska i slutet av 2010/början av 2011.


Hur kan jag ta den här kursen?

Kursen arrangeras av Deutsches Seminar für Tourismus och du kan få tillgång till den på: www.childprotection-tourism.org. Du behöver inte ta hela kursen i ett svep.

DSFTVem har utvecklat kursen?

ECPAT, ett globalt nätverk av organisationer och individer som samarbetar för att avskaffa alla former av sexuell exploatering av barn, erbjuder dig den här kursen. ECPAT står för "End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes".

ECPAT-grupper i mer än 84 länder stödjer turistnäringens tillämpning av Uppförandekoden | www.ecpat.net

Den här kursen har utvecklats av flera ECPAT-grupper som en del av ett projekt som finansierats av Europeiska Kommissionen.


Groups


This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of ECPAT and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Imprimatur och copyright:

ECPAT Tyskland | www.ecpat.de | info@ecpat.deLast modified: Monday, 18 November 2013, 12:09 AM