Course Logo


Seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme is een zeer treurig en ongewenst neveneffect van de het toeristisch ondernemen. Deze ernstige schending van de rechten van het kind heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de slachtoffers, maar heeft ook een negatief effect op de kwaliteit van toeristische bestemmingen.

Toerisme is niet de oorzaak van kindersekstoerisme, maar kindersekstoeristen maken wel gebruik van de diensten en de infrastructuur die de toerismebranche biedt. Daarom kunnen mensen die in die branche werkzaam zijn een belangrijke rol spelen bij de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting.


Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de reis- en toerismesector en voor studenten die een toeristische opleiding volgen. Bedrijven die de Child-Protection Code ondertekenen, krijgen de cursus automatisch aangeboden. De Child-Protection Code is een belangrijke gedragscode voor de reis- en toerismesector om kindersekstoerisme tegen te gaan. Bijna 1.000 organisaties in 38 landen hebben de Code ondertekend.

thecode

Een van de activiteiten binnen de Child-Protection Code is het trainen van personeel. Deze e-learning cursus is een goed hulpmiddel om het personeel op een goedkope en efficiënte wijze bekend te maken met de Child-Protection Code en de activiteiten die daarbij horen. De cursus neemt niet veel tijd in beslag en de medewerkers kunnen de cursus overal doen op het tijdstip dat hen past.


Hoe wordt het onderwerp behandeld?

Dit gevoelige onderwerp wordt op een feitelijke wijze benaderd, zonder schokkende details of afbeeldingen. Videomateriaal, situatieschetsen en interactieve opdrachten maken de cursus afwisselend en leuk om te doen. De cursus bevat achtergrondinformatie over seksuele uitbuiting van kinderen, de relatie met de toerismesector en wat toerismeprofessinals in hun werk kunnen doen om kinderen te helpen beschermen tegen seksuele uitbuiting.


Hoe is de cursus gestructureerd?

De cursus is opgebouwd uit verschillende modulen. De basismodule, die elke cursist volgt, duurt 20 minuten. De basismodule bevat uitgebreide informatie over kindersekstoerisme en de Child-Protection Code. Na de basismodule volgt de cursist, afhankelijk van zijn of haar beroep, één van de verdiepende modules. Deze verdiepende modules duren 10 tot 15 minuten. Hier leren de cursisten de kennis uit de basismodule toe te passen in hun werksituatie.


In welke talen is de cursus beschikbaar?

De cursus beschikbaar in het Duits, Engels, Ests, Italiaans en Nederlands.


Hoe kan ik de cursus doen?

De e-learning cursus is te downloaden vanaf: www.childprotection-tourism.org. De cursus hoeft niet in één keer voltooid te worden, maar kan op elk moment worden opgeslagen om er op een ander moment mee door te gaan.


DSFT-Logo


Wie heeft de cursus ontwikkeld?

De cursus wordt je aangeboden door ECPAT, een wereldwijd netwerk van kinderrechtenorganisaties die zich bezighouden met de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen. ECPAT staat voor “End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes”. In meer dan 70 landen werkt ECPAT nauw samen met de reis- en toerismebranche om de Child-Protection Code te implementeren. De cursus is ontwikkeld binnen het project Offenders Beware! van ECPAT Nederland, ECPAT Duitsland, ECPAT Oostenrijk, ECPAT Italië en ECPAT Estland. Offenders Beware! wordt gefinacieerd door de Europese Commissie.

Gruppe

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of ECPAT and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Copyright:
ECPAT Duitsland

Last modified: Monday, 18 November 2013, 12:09 AM