Course Logo


Laste seksuaalne ekspluateerimine on turismimajanduse kõige taunimis- ja kahetsusväärsem kõrvalnähtus. Sel tõsisel inimõiguste rikkumisel on noorele ohvrile rasked psühholoogilised ja füüsilised tagajärjed, mõjutades ühtlasi ebasoodsalt turismikuurortide mainet ja usaldusväärsust.

Turism ei põhjusta laste seksuaalset ekspluateerimist, kuid reisivad seksuaalkurjategijad kasutavad nii kodumaal kui ka välismaa kuurortides turismi infrastruktuure. Sel põhjusel ongi teil turismitöötajana täita oluline osa laste seksuaalse ekspluateerimise ennetamisel.


Kellele on käesolev kursus mõeldud?

Teie ettevõte või äriühing on üks peaaegu tuhandest ettevõttest üle maailma, mis on alla kirjutanud käitumiskoodeksile, et kaitsta lapsi seksuaalse ekspluateerimise eest turismis (lastekaitsekoodeks).

thecode

Koodeksi ühes punktis seatakse tingimuseks, et töötajaid tuleb koolitada vastavate küsimustega tegelema. Käesolev e-õppe vahend võimaldab teil kui lastekaitsekoodeksile allakirjutanul oma töötajaid lastekaitse alal koolitada. Koolitus on tasuta ja selle saab töötaja oma töökohal läbi teha lühikese aja vältel.


Kuidas materjali esitatakse?

Kõnealune lasteseksiturismi eetiliselt tundlik teema esitatakse faktidena, ilma šokeerivate üksikasjade ja piltideta. Aktiveerivaks materjaliks on videoklipid ja interaktiivsed osad. Materjal annab taustinfot, miks lapsi mingis turismikuurordis ekspluateeritakse, kuidas see on seotud turismimajandusega ja mida turismitöötajad saaksid oma töökohal ette võtta.


Milline on kursuse ülesehitus?

Kursus koosneb moodulitest. Kahekümneminutiline põhimoodul annab teavet nii lasteseksiturismist kui ka lastekaitsekoodeksist. Põhimooduli järel saab valida 10 - 15-minutilise lisamooduli. Käesolev kursus annab konkreetset teavet kuurortide ja reisibüroode turismitöötajatele, samuti ka ekskursioonide korraldajatele ja hotellijuhtidele, kuidas oma töökohal lastekaitsekoodeksit rakendada.


Mis keeles see kursus on?

Alates 2009.a. detsembrist on kursus olemas ingliskeelsena. 2010. aasta suvest on see olemas ka saksa,prantsuse hollandi, itaalia ja eesti keeles. 2010. aasta lõpust alates on see olemas ka hispaania, rootsi ja tai keeles.


Kuidas mina saaksin sellel kursusel osaleda?

Kursuse korralduse eest vastutab Deutsches Seminar für Tourismus ja seda saab alla laadida siit: www.childprotection-tourism.org. Kursust pole vaja ühe korraga lõpuni teha.


DSFT-Logo


Kes kursuse välja töötas?

Käesoleva kursuse toob teieni ECPAT, üleilmne organisatsioonide ja üksikisikute võrgustik, kes töötavad ühiselt laste igasuguse seksuaalse ekspluateerimise likvideerimise nimel. ECPAT on lühend sõnadest End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, mis tähendab eesti keeles "lõpetada lapsprostitutsioon, lapspornograafia ja lastega seksuaalsel eesmärgil kaubitsemine". Rohkem kui seitsmekümnes riigis toetavad ECPAT grupid lastekaitsekoodeksi rakendamist turismimajanduses (www.ecpat.net). Käesoleva kursuse töötasid ühiselt välja mitmed Euroopa ECPAT grupid Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projekti osana.


Gruppe

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of ECPAT and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Impressum:

ECPAT Germany, www.ecpat.de, info@ecpat.de

Last modified: Monday, 18 November 2013, 12:09 AM